Thai / Eng
 
เครื่องจักร
Payment Option
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไทย-คาเนะ เอ็มซี เห็นความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความยินดีที่จะเสนอ

ทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการชำระค่าสินค้าให้กับลูกค้า    โดยการผ่อนชำระโดยตรงกับทางบริษัท หรือ

ผ่านบริการเช่าซื้อซึ่งดำเนินการโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทั้งนี้ทางห้างขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณา

อนุมัติเป็นแต่ละกรณี

รายชื่อบริษัทที่ให้บริการด้านการเช่าซื้อ

       
1.   บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด

       2.   บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)